1. Müügitingimused
  1) Müügitingimused kehtivad Riksi veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Riksi Hulgikaubanduse OÜ, registrikood 10073810 (edaspidi Riksi veebipood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
  2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Riksi veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
  3) Riksi veebipood jätab endale õiguse teha ostutingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel riksi.ee.
 2. Hinnainfo
  1) Ostudele lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile.
  2) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (3 päeva pärast tellimuse vormistamist).
  3) Kui tellimus on esitatud enne ostutingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Riksi veebipoe vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
  4) Riksi veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Riksi.ee.
  5) Hinnad on toodud eurodes ja sisaldavad 20% käibemaksu. Hinnad ei sisalda transpordikulusid.
 3. Tellimuse vormistamine
  1) Toodete või teenuste tellimiseks tuleb Tarbijal lisada soovitud tooted ostukorvi.
  2) Tellimuse vormistamiseks tuleb Tarbijal täita nõutud andmeväljad ja valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Andmed tellimuse eest tasumiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega kuvatakse makseviisi valimisega samalt lehelt.
  3) Kui tellitud tooteid või teenuseid ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Tarbijat esimesel võimalusel ning tagastatakse tellimuse eest tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.
  4) Riksi veebipoes vormistatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel kella 9–17. Kui tellimus vormistatakse reedel pärast kella 17, käsitletakse tellimust järgneval esmaspäeval. Tellimusi on õigus panna teele kuni 3 tööpäeva jooksul.
  5) Tellimust vormistades on võimalik kasutada kupongi. Igal kupongil on tähtedest või numbritest koosnev kood. Kupongi koodi saab sisestada ostukorvis “Kupongi kood” lahtrisse. Kupongi on võimalik saada läbi reklaamide või loosimiste.
 4. Müügilepingu jõustumine
  1) Müügileping jõustub alates tellimuse eest tasumisele kuuluva summa laekumisest Riksi veebipoe arvelduskontole.
  2) Müügilepinguga kohustub Riksi veebipood andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub Riksi veebipoele tasuma kauba eest esitatud arve ja võtma kauba vastu.
  3) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
 5. Kohaletoimetamine
  1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Riksi veebipood tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle Tarbija poolt valitud ettevõtte logistikapartnerile.
  2) Riksi veebipoes näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad müügilepingu jõustumise hetkest.
  3) Riksi veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on ettevõtte logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Riksi veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.
  4) Erandlikel juhtumitel on Riksi veebipoel õigus kaup kohale toimetada kuni 14 kalendripäeva jooksul.
  5) Riksi veebipood tarnib kaupa Eesti riiki.
 • Logistikapartnerid
  Itella SmartPOSTi pakiautomaadid (Itella Estonia OÜ) – kohaletoimetamine 3-5 tööpäeva
  Omniva pakiautomaadid ja postkontorid (Eesti Post AS) – kohaletoimetamine 3-5 tööpäeva
  DPD pakiautomaadid (DPD Eesti AS) – kohaletoimetamine 3-5 tööpäeva
 1. Tagastamisõigus
  1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus Riksi veebipoes sõlmitud müügilepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.
  2) Tagastamisele kuuluv ese peab olema pakendis ja sellel peab olema säilinud kaubanduslik välimus. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
  3) Kui eset on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Riksi veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähendamisele.
  4) Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab Riksi veebipoe lehelt ning saata see e-posti aadressile klienditugi@Riksi.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
  5) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
  6) Riksi veebipood tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Riksi veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
  7) Taganemisega kaasnevad kulud (nt postikulud) kannab Tarbija, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv kaup ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).
 2. Vääramatu jõud
  1) Riksi veebipood ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Riksi veebipood ei saanud mõjutada või ette näha.
 3. Isikuandmete töötlemine
  1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, tellimuse kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada ettevõtte logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
  2) Riksi veebipoel on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
  3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
  4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku.
  5) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Riksi veebipoel ligipääs.
 4. Pretensioonide esitamise kord
  1) Riksi veebipood vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
  2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Riksi veebipoe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
  3) Kaubal puuduse ilmnemisel on kohustus Tarbijal lõpetada kauba kasutamine.
  4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Riksi veebipood ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab Riksi veebipood.
  5) Riksi veebipood ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
  6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@riksi.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
  7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
  8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
  9) Tarbijal on õigus nõuda Riksi veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Riksi veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Riksi veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
 5. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole
  1) Kui Riksi veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Riksi veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.
 6. Makseviisid
  1) Riksi veebipoes on võimalik kasutada maksmiseks Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop, Pocopay ja Liisi ID pangalinke. Pangalingimaksed toimuvad läbi Maksekeskuse.
  2) Riksi Hulgikaubanduse OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Riksi Hulgikaubanduse OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
  3) Makseid võetakse vastu eurodes.

Tellimus

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping